BSO Mickey & Minnie

Welkom bij BSO Mickey & Minnie,

Onze buitenschoolse opvang sluit hartstikke goed aan bij de behoefte van schoolgaande kinderen. Een warme plek, een tweede thuis, gezellig, ontzettend leerzaam maar vooral veel plezier! Ouders vertrouwen hun dierbaarste ‘bezit’ toe aan professionele leidsters. Voor een goede kinderopvang is het noodzakelijk dat pedagogisch medewerkers professioneel zijn, een passende opleiding hebben genoten en intensief bezig zijn met hun werk. Al onze pedagogische beroepskrachten beschikken over het diploma sociaalpedagogisch werk niveau 3 en/ of 4 of zij hebben een andere relevante pedagogische mbo of hbo-kwalificatie conform de CAO Kinderopvang. Ook zijn zij in het bezit van een geldige verklaring omtrent gedrag, afgegeven volgens de Wet justitiële documentatie op het moment dat zij met hun werkzaamheden bij ons starten. Daarnaast zijn zij ingeschreven in het personenregister en hebben een koppeling met BSO Mickey & Minnie. Dit laatste geldt ook voor stagiaires, BBL-stagiaires, vrijwilligers en leidinggevende. Ook wordt verwacht dat pedagogisch medewerkers ontwikkelingen binnen de kinderopvang goed volgen. Hiervoor is vakliteratuur beschikbaar.

Ouders moeten de zekerheid hebben dat hun kind, als ze niet aanwezig zijn, in een veilige en geborgen omgeving met liefde en zorg door de leidsters worden opgevangen. Een veilige kindvriendelijke ruimte met voldoende uitdaging voor kinderen draagt mede zorg voor een ongehinderde ontwikkeling van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan geeft de visie op de ontwikkeling van het kind,  opvoeding van kinderen, het geeft richtlijnen en werkwijzen weer over hoe een veilige en geborgen situatie voor kinderen, waarbinnen ze zich kunnen ontwikkelen, gewaarborgd kan worden.

Onze kinderen op de BSO gaven aan met muziekinstrumenten te willen spelen. Deze hebben wij voor hen aangeschaft en een apart hoekje hiervoor gecreëerd. Deze aanpassing is in het pedagogisch beleidsplan opgenomen. Mocht u interesse hebben of nieuwsgierig zijn in onze manier van werken en onze visie, dan kunt u aan de pedagogisch medewerker op locatie vragen naar ons meest recente pedagogisch beleidsplan. Zij zal u deze overhandigen.

Ons uurtarief is € 9,12 in het jaar 2024. Er zijn verschillende pakketten met of zonder vakantie-opvang. Voor meer informatie bel graag even naar 070-214 91 96 of naar 06-14943443 en/of stuur een bericht naar info@demickeyenminnieclub.nl.

Wij hechten veel waarde aan het contact met de kinderen maar ook met de ouders. Er zijn ook regelmatig informatie bijeenkomsten, workshops voor u als ouder en oudergesprekken. U kunt ten alle tijden een gesprek met ons plannen, wij staan altijd voor u klaar!

Ook komt de GGD elk jaar bij ons langs om onze opvang te beoordelen. Via de link hieronder leest u hun bevindingen.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl (voer hier de naam BSO Mickey & Minnie in)