Over de club!

De Mickey & Minnie Club

Methode
Wij hebben bewust gekozen voor een combinatie van leermethodes voor de leeftijdscategorie van 0 t/m 4 jaar. Onze medewerkers zijn getraind om uw kind ook scholing te geven. Er wordt gewerkt met diverse thema’s die ook op de basisscholen worden gebruikt en ook worden de kinderen geobserveerd en getoetst. De pedagogisch medewerkers zijn gespecialiseerd in het afnemen van CITO-toetsen. Deze uitslagen worden met u besproken en kunnen worden overgedragen aan de basisschool waar uw kind naartoe zal gaan indien u dit wenst.

Wij hechten veel waarde aan het contact met de kinderen maar ook met de ouders. Er zijn ook regelmatig informatie bijeenkomsten, workshops voor u als ouder en oudergesprekken. U kunt ten alle tijden een gesprek met ons plannen, wij staan altijd voor u klaar!

Ook komt de GGD elk jaar bij ons langs om onze opvang te beoordelen. Via de link hieronder leest u hun bevindingen.

https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl (voer hier de naam van ons kinderdagverblijf in)

De Mickey & Minnie Club