Tarieven

De Mickey & Minnie Club

Kinderdagverblijf De Mickey & Minnie Club

Het tarief voor het kinderdagverblijf is gelijk gesteld aan het tarief welke vanaf 1 januari 2024 door de overheid voor toeslag beschikbaar wordt gesteld. Voor 2023 was dit tarief € 9,12 per uur voor kinderdagverblijven.  Wij gaan in 2024 mee met de nieuwe vergoeding van de overheid. Het uurtarief is in 2024 € 10,25.

 Dagopvang 0 t/m 4 jaar  Dagdeel
Hele dagopvang : 06.30 – 18.00 uur
Halve dagopvang : 06.30 – 13.00 uur
Halve dagopvang : 12.00 – 18.00 uur

Extra opvang buiten deze tijden nader overeen te komen.

BSO Mickey & Minnie

Het tarief voor het kinderdagverblijf is gelijk gesteld aan het tarief welke vanaf 1 januari 2024 door de overheid voor toeslag beschikbaar wordt gesteld. Voor 2023 was dit tarief € 7,85 per uur voor buitenschoolse opvang.  Wij gaan in 2024 mee met de nieuwe vergoeding van de overheid. Het uurtarief is in 2024 € 9,12.

Flexibele opvang (FLEXCARE)
Opvang in dagdelen (ochtend- of middag dagdeel of hele dagen)
(let wel op: flexcare opvang heeft een beperkte beschikbaarheid en een ander tarief per uur en moet minimaal 3 dagdelen per week zijn)

Kinderopvangtoeslag
In veel gevallen heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten. Via www.toeslagen.nl kunt u kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag en deze aanvragen.

Algemene voorwaarden
Kinderdagverblijf De Mickey & Minnie Club hanteert de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie kinderopvang.

Inschrijving

Wilt u graag meer informatie of wilt u uw kind inschrijven. Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur een e-mail naar: info@demickeyenminnieclub.nl. Wij bieden opvang voor minimaal 3 dagen afname per week.