Geschillencommissie

Onze oudercommissie

Wij zijn dringend op zoek naar ouders die zich aan willen melden om deel te nemen aan de oudercommissie. Ouders zijn voor ons een belangrijke informatiebron. We zijn blij met actieve ouders die willen deelnemen in de oudercommissies van onze vestigingen.  Zij denken mee over de ontwikkelingen in het kindercentrum en adviseren ons over nieuwe mogelijkheden of verbeteringen.

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders van de locatie richting locatiemanagers. De oudercommissie heeft adviesrecht conform de wet kinderopvang artikel 60 lid 1. Ons ouders zullen wij raadplegen over uiteenlopende onderwerpen die met onze dienstverlening te maken hebben. En regelmatig nodigen we ouders uit deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.

Voor klachten van ouders of oudercommissies is BSO Mickey & Minnie aangesloten bij De Geschillencommissie. Dit is een externe commissie die klachten van ouders of oudercommissies in behandeling kan nemen als de interne klachtenprocedure geen oplossing biedt. Voor het reglement verwijzen we naar de website www.degeschillencommissie.nl.