Gezellig | Leerzaam | Gezond

De Mickey & Minnie Club

Gezellig
Bij de Mickey & Minnie Club is het altijd gezellig en hebben de leidsters en kinderen het naar hun zin. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen regels, structuur en manieren kennen, maar het is ook belangrijk om het kind gewoon kind te laten zijn. Lekker even gek doen, een muziekje opzetten en lekker dansen, lekker even rennen, dat mag! Ook organiseren wij leuke uitjes met de kinderen en ouders en doen wij leuke activiteiten zodat het kind het optimaal naar haar/zijn zin heeft.

Leerzaam
Bij de Mickey & Minnie Club gaat het er vooral om dat uw kind zich op haar/zijn gemak voelt. Het kind moet zich prettig voelen en een band opbouwen met de leidsters. Als dit proces voltooid is, is de volgende stap dat wij het kind kennis laten maken met de wereld om haar/hem heen zoals bijv.: het weer, het seizoen, de cijfers, de kleuren, de vormen en nog veel meer. Hoe doen wij dit?
Wij beschikken over voldoende materiaal om uw kind hierin te stimuleren en behandelen per keer een ander onderdeel. Wij volgen de thema’s die landelijk ook door diverse kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden gevolgd. Tijdens de thema’s worden diverse begrippen behandeld om de woordenschat van de kinderen te vergroten en de activiteiten die hierbij horen, zorgen voor hun algemene ontwikkeling. Wij houden observatielijsten bij en evalueren deze met de ouders. Aan de hand hiervan stellen wij indien nodig een plan van aanpak op om uw kind te begeleiden en stimuleren waar dat nodig is. Ook nemen wij CITO toetsen af bij de kinderen vanaf 2,5 jaar en de uitslagen hiervan worden verwerkt in een grafiek en deze bespreken wij met de ouders en na een half jaar doen wij deze toets opnieuw en bekijken wij de uitslagen weer. Ook aan de hand hiervan kunnen wij een plan van aanpak opstellen om het kind te begeleiden waar nodig is. Maar boven alles zorgen wij dat het kind op een speelse manier educatie wordt bijgebracht. Wij luisteren naar het kind en dwingen niet. Als het kind aangeeft dat het even genoeg is, dan krijgt het kind de ruimte en mag gerust zichzelf zijn.

Gezond eten
Wij serveren dagelijks warm en gezond eten en houden rekening met al uw wensen. Al neemt uw halve dagdelen af of maakt u gebruikt van flexibele opvang, dat maakt voor ons niet uit. Het is van belang dat elk kind een gevuld buikje heeft!