Klachtenprocedure

Klachtenprocedure kindercentrum

Stap 1 – Bespreekbaar maken

Als u ergens ontevreden over bent of een klacht hebt, kunt u dit met de pedagogisch medewerker op het centrum bespreken. Hij/zij zal proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Stap 2 – Gesprek met leidinggevende

Komt u er met betreffende pedagogisch medewerker niet uit, dan kunt u zich wenden tot zijn/haar leidinggevende; de unitmanager.

Stap 3 – Interne klachtenregeling

Is uw klacht na dit gesprek niet opgelost, dan kunt u een klacht indienen. Maak hiervoor gebruik van het klachtenformulier.

Stap 4 – Externe klachtencommissie

Bent u uiteindelijk niet tevreden over de afhandeling van de klacht dan kunt u, conform de algemene voorwaarden, via het Klachtenloket Kinderopvang de klacht melden bij De Geschillencommissie.

Jaarverslag klachten

Momenteel kunnen wij met trots zeggen dat er nog nooit een klacht is binnengekomen. Mocht u dit op papier willen zien dan kunt u een mailtje sturen naar : info@demickeyenminnieclub.nl